عضو کانون هنرمندان خراسان جنوبی: نام شهردار بیرجند در این شهر جاوید می ماند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

منبع خبر

شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

نظرات