عضو کانون هنرمندان خراسان جنوبی: نام شهردار بیرجند در این شهر جاوید می ماند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات