شهردار بیرجند/ ساماندهی پسماندها پدیده ای اجتناب ناپذیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

منبع خبر

شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

نظرات