بازدید شهردار بیرجند از باشگاه خلاقیت و پرورش هوش و استعداد خوارزمی

بازدید شهردار بیرجند از باشگاه خلاقیت و پرورش هوش و استعداد خوارزمی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

منبع خبر

شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

نظرات