نجات درخت وُهل (اُرس) چند صد ساله ی معلّق در مسیر جاده استهبان - ایج

نجات درخت وُهل (اُرس) چند صد ساله ی معلّق در مسیر جاده استهبان - ایج

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات