اعلام هزینه‌های اعمال قانون نظام مهندسی برای نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکونی

اعلام هزینه‌های اعمال قانون نظام مهندسی برای نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکونی

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irبه نقل از نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با توجه به بند(۴-۲) تصمیم‌نامه شماره ۱۲۶۵۶۰/ت ۴۳۱۶۵ ن مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۴ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن که به موجب آن مجموع هزینه‌‌های اعمال نظام مهندسی حداکثر مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال برای هر مترمربع تعیین گردیده است و نظر به اینکه قبلا برای نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکونی تعرفه جداگانه‌ای تعیین شده و ادارات کل مسکن و شهرسازی استان‌ها در خصوص تعیین تعرفه نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکن مهر و تخفیفی که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها برای این موضوع اعلام نموده‌اند، مکاتبات متعددی داشته‌اند، پس از طرح موضوع و موافقت مقام عالی وزارت، مقرر گردید(علاوه بر مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع، هزینه اعمال قانون نظام مهندسی)، جهت نظارت بر لوله‌کشی گاز واحدهای مسکن مهر، به ازای هر واحد مسکونی تا سقف حداکثر، یکصدو بیست هزار ریال محاسبه و دریافت گردد.

 

 

 

 

 

 

 

    نظرات