همکاری دستگاه قضایی و انتظامی برای آزادسازی اراضی حریم و بستر...

سرپرست امور منابع آب ورامین گفت: با توجه به اعلام پرونده های تخلفی غیرمجاز به مراجع قضایی مقرر شد نسبت به آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها با همکاری مراجع انتظامی اقدام شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمد داودی" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در راستای تاکید دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر لزوم حفظ و حراست از منابع آب های سطحی و جلوگیری از تصرف بستر و حریم رودخانه ها، مجاری آبهای سطحی و به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در جهت برخورد سریع و قاطع با متخلفین منابع آبهای سطحی بالاخص زمین خواران بزرگ و با عنایت به بحران های آبی به وجود آمده طی روزهای ابتدایی سال ۹۸ و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیل همراه کارشناس حقوقی و کارشناس آبهای سطحی امور جلسات متعددی با دادستان ها و فرمانداران حوزه عملکرد تشکیل گردید.

وی موضوع حفاظت از منابع آبی بالاخص حفظ حریم و بستر مجاری آب های سطحی را یک موضوع ملی دانست و گفت: هرگونه کوتاهی و قصور در این خصوص خیانت به نسل های آتی این مملکت اسلامی به شمار می آید که با عنایت به لزوم درک حساسیت موضوع و وجود بحران اهمیت این مسئله در شرایط کنونی ما را با تکلیف مضاعف مواجه ساخته است .

سرپرست امور منابع آب ورامین تاکید کرد: با هماهنگی بیشتر و احساس مسئولیت بالایی سعی کنیم از تمامی ظرفیت های قانونی در راستای حفاظت از منابع آب استفاده نمائیم که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مطروحه و با توجه به اعلام پرونده های تخلفی غیرمجاز به مراجع قضایی مقرر شد نسبت به آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها با همکاری مراجع انتظامی اقدام شود .

وی در پایان خاطرنشان کرد: امور منابع آب ورامین از هیچ کوششی جهت صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی دریغ نمی کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات