الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها با حضور مدیران‌کل دفاتر امور روستایی استانداری ها بررسی شد

الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها با حضور مدیران‌کل دفاتر امور روستایی استانداری ها بررسی شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تشکیل نشست بررسی"الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها" با حضور جمعی از مدیران‌کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها به میزبانی استانداری خراسان رضوی در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اسمعیل زیارتی نصرآبادی با بیان مطلب فوق اظهار کرد:انتظام‌بخشی به امور مالی، شفافیت عملکرد و فرآیندهای جاری دهیاری‌ها و همچنین توجه به بهبود وضعیت نیروی انسانی نهادهای مذکور از مهمترین موضوعات و اولویت‌های کاری دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشوردر سال‌های گذشته بوده و اقدامات موثری در این خصوص در قالب تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: باید توجه داشت که مسئولین امور مالی دهیاری‌ها از نیروهای موثر و متخصص نهادهای مذکور به شمار می‌روند که نقش ‌آن‌ها در نظم بخشیدن به امور مالی و ثبت دقیق اطلاعات و وقایع مالی و رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوط می‌تواند در عملکرد قانونی و منطبق با اصول و ضوابط دهیاری‌ها حائز اهمیت باشد. از این رو توزیع مناسب و منطقی امور محوله به آن‌ها براساس توان اجرایی، حجم عملیات مالی و میزان وظایف محوله می‌تواند به کارآمدی و اثربخشی آن‌ها در عملکرد دهیاری کمک نماید.

زیارتی نصرآبادی اضافه کرد: استانداری‌ها بر اساس پیشنهاد ارائه شده در سال‌های گذشته به منظور کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری و کارآیی در نهادهای مذکور و همچنین تجمیع اطلاعات مالی و پاسخگویی سریع و مسئولانه دهیاری‌ها، واگذاری و انجام امور مالی چند دهیاری از طریق یک مسئول مالی مشترک را با در نظر گرفتن پراکنش و مسافت بین روستاها، حجم عملیات مالی، ملاحظات و شرایط حاکم بر منطقه‌ای در دستور کار قرار دادند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین اظهار کرد: به منظور انتظام‌بخشی به رویه مذکور، رفع مشکلات احتمالی و برقراری عدالت درخصوص توزیع مناسب و منطقی عملیات مالی دهیاری‌ها توسط مسئولین امور مالی دهیاری‌ها، تعیین الگوی پیشنهادی برای تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها در این دفتر مطرح و پس از بررسی کلیات موضوع در کارگروه اقتصاد مقاومتی و امور مالی دهیاری‌ها و همفکری و کسب نظر مشورتی استانداری‌ها، پیش‌نویس موصوف تهیه شد.

وی افزود: تعیین تعداد مسئولین امور مالی دهیاری‌ها در سطح بخش با در نظر گرفتن سه شاخص تعداد و بودجه دهیاری‌ها و جمعیت روستایی تحت پوشش دهیاری‌ها در سطح بخش پس از جمع‌بندی موارد و اعمال پیشنهادهای استانداری‌ها، موضوع برای بررسی نهایی و رفع موانع اجرایی در استان‌های دارای شرایط ویژه در نشستی در شهر مشهد با حضور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی و مدیران‌کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌های آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران و هرمزگان به میزبانی استانداری خراسان رضوی بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر گردید با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، الگوی پیشنهادی برای اجرا به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات