مقدمات عملیات اجرایی پروژه نصف جهان چگونه فراهم شد؟

مقدمات عملیات اجرایی پروژه نصف جهان چگونه فراهم شد؟

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: تمامی پروژه های عمرانی سطح شهر اصفهان برای اجرا باید از مجاری قانونی عبور کند، یکی از مراحل قانونی اجرای هر پروژه، اخذ کمیسیون مصوب ماده پنج، سیاست گذاری پروژه و بررسی فنی است.

احمد حسینی نیا اظهار کرد: مباحث حوزه فنی پروژه با محوریت معاونت شهرسازی و در ذیل مجموعه سازمان طراحی شهری و فنی و مهندسی اصفهان تعریف شده است.

وی افزود: در زمینه طراحی پروژه، نگاه سازه ای و تحلیل های فنی مورد توجه قرار گرفته و سیاست گذاری در شورای سیاست گذاری شهرداری اصفهان انجام می‌شود.

حسینی نیا خاطرنشان کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به عنوان نایب رییس این شورا و به نمایندگی از شهردار اصفهان، مدیریت شورای سیاست گذاری را بر عهده دارد.

وی افزود: شورای سیاست گذاری شهرداری اصفهان متشکل از روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر و معاونان شهردار است، مباحث فنی و مهندسی همچنین ملزومات اجرای یک طرح، در این شورا و با حضور نمایندگان و متخصصان بررسی شده تا سیاست گذاری متناسب در این زمینه انجام شود.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، در حوزه اخذ مجوز کمیسیون ماده پنج، مجموعه توسعه شهری که زیر مجموعه ای از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان است، نقش موثری دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به طرح مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح نصف جهان، گفت: حوزه هایی همچون آزادسازی، املاک و حوزه حقوقی در این پروژه بزرگ مقیاس، نقش موثری داشته و همراهی و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و تاکید شهردار اصفهان نیز در تحقق بخشی عملیات اجرایی این پروژه نقش کلیدی داشته است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات