حضور شهردار خرمشهر در جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان خوزستان

حضور شهردار خرمشهر در جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان خوزستان

حضور شهردار خرمشهر در جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران استان خوزستان

جلسه شورای هماهنگی ستاد مدیریت بحران.....

یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات