انتصاب جدید درسازمان ساماندهی مشاغل شهری

انتصاب جدید درسازمان ساماندهی مشاغل شهری

مسئول امور سرمایه انسانی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اهواز با  با حکم احمدی سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری منصوب شد .

به گزارش اداره ارتباطات سازمان ساماندهی مشاغل شهری  پوراندخت اردشیری به سمت مسئول امور سرمایه انسانی منصوب شد .

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه یه سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی بدینوسیله شما را به عنوان مسئول امور سرمایه انسانی سازمان منصوب می تمایم .امید است با  توکل به ذات اقدس الهی و عنایات ربانی در انجام امور محوله موفق و موفق باشید .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات