اهداء گلدان گل به شهروندان...

اهداء گلدان گل به شهروندان...

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد از اهداء گلدان گل به شهروندان در قبال دریافت پسماند خشک در روز زمین پاک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد، محمد رضا رحیمدل رئیس سازمان از اهداء گلدان گل به شهروندان در قبال دریافت پسماند خشک در روز زمین پاک خبر داد و افزود: به مناسبت روز جهانی زمین پاک، این سازمان با همکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد و اداره کل محیط زیست اقدام به توزیع گلدان گل در قبال دریافت پسماند خشک در بین شهروندان نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات