طرح پاکسازی تفرجگاه دره...

طرح پاکسازی تفرجگاه دره...

طرح پاکسازی تفرجگاه دره گاهان تفت و جمع آوری زباله های رها شده در روز زمین پاک اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد، محمد رضا رحیمدل رئیس سازمان از اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه دره گاهان تفت در روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه روز زمین پاک خبر داد و افزود: هدف از اجرای این طرح، جمع آوری زباله های رها شده در طبیعت دره گاهان و حفاظت از گونه های زیستی منطقه دانست.

وی گفت: زباله های رهاشده در طبیعت پس از جمع آوری به سایت زباله سازمان انتقال یافت.

این طرح با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد و اداره محیط زیست شهرستان تفت و با حضور الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد و پرسنل سازمان ها و ادارات شهرستان تفت برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات