۳۶ ایستگاه توزیع برق در بسطام نصب و بهره برداری شد

۳۶ ایستگاه توزیع برق در بسطام نصب و بهره برداری شد

به منظور تغذیه برق مشترکان جدید

۳۶ ایستگاه توزیع برق در بسطام نصب و بهره برداری شد

به منظور تغذیه برق مشترکان جدید، ۳۶ ایستگاه توزیع برق با ظرفیت دو هزار و ۶۳۰ کیلوولت آمپر در طی سال ۹۷ در بسطام نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیر امور برق بسطام بااشاره به این که هشت هزار متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی در ۱۲ ماهه سال گذشته احداث شده افزود: توسعه هفت هزار متر شبکه فشار متوسط هوائی و زمینی ، از جمله اقدامات صورت گرفته از سوی این امور می باشد.

سیدحمیدرضا موسوی بابیان این که هشت هزار متر شبکه های توزیع برق بهینه سازی گردیده افزود: دایر نمودن هفت هزار و ۷۰۰ متر کابل خودنگهدار در سطح این شهر ، از دیگر فعالیت های انجام شده محسوب می شود.

وی با عنوان این که یک هزار متر شبکه روشنائی معابر در بسطام احداث شده تصریح کرد: در سال قبل ، ۱۳۰ دستگاه سرچراغ جدید روشنائی نصب گردیده است.

وی همچنین با ابراز این که ۴۲۲ پروژه عمرانی برق رسانی در مدت زمان مذکور به انجام رسیده اظهارداشت: به منظور اجرای این طرح ها مبلغ ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

موسوی با اعلام این که احداث رینگ فیدر پلیس راه با میقان ، به عنوان پروژه اجرائی شده سال قبل می باشد یادآور شد: ارتباط فیدر پلیس راه با چهلدختر و برقراری سه دستگاه پست عمومی هوائی ، از جمله برنامه های پیش بینی شده سال جاری به شمار می روند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات