برگزاری جلسه هم افزایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های بندرگز،گرگان و بندر ترکمن با سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، معاونین و روسای ستادی - ۳ اردیبهشت ۹۸

برگزاری جلسه هم افزایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های بندرگز،گرگان و بندر ترکمن با سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، معاونین و روسای ستادی - ۳ اردیبهشت ۹۸

برگزاری جلسه هم افزایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های بندرگز،گرگان و بندر ترکمن با سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ،معاونین و روسای ستادی  - ۳ اردیبهشت ۹۸
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات