به مناسبت روز زمین پاک ، جشن موزیکال ویژه مهدهای کودک شهرستان گرگان در سالن آمفی تاتر اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان برگزار گردید

به مناسبت روز زمین پاک ، جشن موزیکال ویژه مهدهای کودک شهرستان گرگان در سالن آمفی تاتر اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان برگزار گردید

به مناسبت روز زمین پاک ، جشن موزیکال ،ویژه مهد کودک های شهرستان گرگان امروز سه شنبه سوم اردیبشهت ماه در سالن آمفی تاتر اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات