فضای شهر ارومیه با درختچه های یاس زرد و به ژاپنی عطر آگین شده است

فضای شهر ارومیه با درختچه های یاس زرد و به ژاپنی عطر آگین شده است

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه  گفت: کاشت درختچه های چند ساله گلدار یاس زرد و به ژاپنی به صورت گسترده در سطح شهر ارومیه در حال اجرا است.

به گزارش مدیریت شهری شهرداری ارومیه؛  علی شایگان اظهار کرد: فضای سبز شهری یکی از منابع تامین کننده نیازهای روحی بشر در شهرها بوده  و با توجه به اهمیت و نیاز به رسیدگی و بررسی وضعیت فضاهای سبز به صورت مستمر، کارشناسان سازمان به صورت دوره ای فضاهای سبز سطح شهر را مورد بررسی قرار می دهند.

وی ادامه داد: در مناطق پنج گانه سطح شهر به دلایل مختلف از جمله ایجاد میدان، بلوار یا از بین رفتن برخی از گیاهان نیاز به کاشت درخت یا گونه های گیاهی مختلف وجود داشته و نیاز هر منطقه در دوره های مشخص توسط کارشناسان بررسی و گیاه یا درخت مناسب برای کاشت در نظر گرفته می شود.

به گفته رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه  بر این اساس طبق نیازسنجی انجام شده توسط کارشناسان ، جهت بهره مندی شهروندان از زیبایی های گل و گیاه در هر فصل سازمان اقدام به کاشت درختچه های چند ساله گلدار یاس زرد و به ژاپنی در کلیه فضاهای سبز به ویژه ورودی های را  شهر در دستور کار  قرارداده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات