برگزاری جلسه بررسی روش های کاهش تبخیر از مخازن سدها

جلسه ای با موضوع بررسی روش های کاهش تبخیر از مخازن سدهای استان کرمان با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاونین و مدیران حوزه ستادی شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با موضوع بررسی روش های کاهش تبخیر از مخازن سدهای استان کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، معاونین و مدیران حوزه ستادی در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارشی تهیه شده در این خصوص توسط رئیس گروه تحقیقات شرکت آب منطقه ای کرمان ارائه گردید و با توجه به موارد مطرح شده در این خصوص گزارشی از میزان تبخیر از سدهای استان در سال های قبل بر اساس اندازه گیری های انجام شده ارائه شد.

همچنین در این جلسه انواع روش های کاهش تبخیر از مخازن سدها که در حال حاضر در دنیا استفاده می شود مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات