توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان بردسیر

به همت امور منابع آب شهرستان بردسیر و با هماهنگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی، یک دستگاه حفاری غیرمجاز در شهر بردسیر توقیف و به محل پارکینگ امور منابع آب این شهرستان منتقل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۸ به همت امور منابع آب شهرستان بردسیر و با هماهنگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی یک دستگاه حفاری غیرمجاز در شهر بردسیر توقیف و به محل پارکینگ امور منابع آب این شهرستان منتقل گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات