تعیین سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

تعیین سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

با ابلاغ حکمی از سوی مهندس حاج رسولیها، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، حسین باشی زادگان به عنوان سرپرست شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر تعیین گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، در قسمتی از این حکم آمده است: "توجه و اهتمام به پیشبرد برنامه ها و اهداف بخش آب و خدمت رسانی به مردم شریف آن منطقه با همکاری مجموعه مدیران و کارکنان شرکت و تعامل با دستگاه های اجرایی استان در چارچوب فرآیند اساسنامه مورد انتظار خواهد بود." از سوابق مدیریتی باشی زادگان می توان به مدیریت اداره حقوقی شرکت آب منطقه ای بوشهر، رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر، معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای بوشهر و دو دوره به عنوان معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و معاونت حفاظت بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات