توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان بردسیر

توقیف دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان بردسیر

به همت امور منابع آب شهرستان بردسیر و با هماهنگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی، یک دستگاه حفاری غیرمجاز در شهر بردسیر توقیف و به محل پارکینگ امور منابع آب این شهرستان منتقل گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۸ به همت امور منابع آب شهرستان بردسیر و با هماهنگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی یک دستگاه حفاری غیرمجاز در شهر بردسیر توقیف و به محل پارکینگ امور منابع آب این شهرستان منتقل گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات