دیدار مهندس علیزاده با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان

دیدار مهندس علیزاده با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه معاونین و ذیحساب جاری شرکت با حضور در دیوان محاسبات استان با آقای احمدعلی حسینی مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان دیدار نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه معاونین و ذیحساب جاری شرکت با حضور در دیوان محاسبات استان با آقای حسینی مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان دیدار نمودند. در این دیدار به ارائه برخی نکات مرتبط با مسائل مالی پرداخته شد و در این زمینه صحبت گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات