آغاز به کار شناسایی مشکلات سازندگان ذیصلاح سازمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اعلام کرد: با هدف اجرائی نمودن مصوبه کمیته شناسایی مشکلات سازندگان ذیصلاح، کلیه مجریان حقیقی و حقوقی حداکثر تا بیستم اردیبهشت جاری فرصت دارند مدارک مربوطه را به مسئول امور سازندگان ذیصلاح تحویل نمایند.
در غیر اینصورت مجریانی که اقدام ننموده و یا مدارک آنان ناقص باشد تا زمان تکمیل مدارک غیر فعال خواهند شد.
مدارک لازم عبارت است از:
۱_تصویر روزنامه رسمی آخرین آگهی تغییرات هیئت مدیره ، سمت ها و محل شرکت که با آدرس مندرج در ظهر پروانه اشتغال مطابقت دارد.
۲_تصویر پروانه اشتغال مجری ذیصلاح که دارای اعتبار باشد.
۳_ تصویر پروانه اشتغال اعضای هیئت مدیره و اعضای امتیاز آور و مدیرعامل که دارای اعتبار باشد .
۴ _تکمیل فرم اعلام هرگونه تغییرات

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات