دعوت از مهندسان برای مشارکت در برنامه های فرهنگی و ورزشی

دعوت از مهندسان برای مشارکت در برنامه های فرهنگی و ورزشی

واحد رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد در جهت حفظ نشاط جامعه مهندسین استان و با توجه به علاقه مندی مهندسین جهت فعالیت در رشته های ورزشی و فعالیت های فرهنگی و هنری برای سال ۹۸ برنامه ریزی نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان در اطلاعیه صادره از متقاضیان درخواست شده نسبت به تکمیل فرم،  حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۵ اردیبهشت ۹۸ اقدام نمایند.

فرم فراخوان فرهنگی ورزشی را در اینجا ملاحظه می فرمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات