سمینار بزرگ آموزشی، تفریحی به مناسبت روز زمین پاک در مرودشت فارس

سمینار بزرگ آموزشی، تفریحی به مناسبت روز زمین پاک در مرودشت فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات