سومین دوره طرح آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب استان در حال...

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: : آماربرداری سراسری از منابع آب استان همزمان با دیگر مناطق کشور صورت می گیرد که دوره اول و دوم آن در سال های ۸۲ و ۸۷ انجام شده است و دوره سوم آن که از سال ۹۷ آغاز شده است و طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ مرحله دوم برداشت آمار شامل آماربرداری از کلیه منابع از قبیل چاهها، چشمه ها، قنوات ، انهار، آبخوان و.... در کلیه مناطق استان انجام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس مجتبی مرادی افزود: پروژه آماربرداری از منابع و مصارف منابع آب، یکی از مهمترین و پایه ای ترین پروژه های مرتبط با آب است که در دوره های زمانی ۵ تا ۱۰ سال تکرار می شود و هدف از آن تعیین میزان تخلیه از منابع آب زیرزمینی و سطحی و تعداد منابع آب در مناطق مختلف استان می باشد.

مهندس مرادی ادامه داد: با انجام پروژه آماربرداری، علاوه بر داشتن پیشینه ای از منابع آبی استان طی دوره های زمانی، آمار برداشت شده در نهایت در تعیین بیلان سالانه منابع آب در محدوده های مطالعاتی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش بسیار مهمی در برنامه ریزیهای آینده منابع آبی ایفا می نمایند.

مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای مرکزی  بیان داشت: بر اساس همین موضوع ، آماربرداری از کلیه منابع آبی استان و همچنین نحوه مصرف آب از سال ۱۳۹۷ در سطح استان آغاز شده  است و در این دوره ، در سطح استان این پروژه در قالب ۳ ناحیه و توسط ۳ شرکت مشاور آماربردار به همراه یک شرکت مشاور ناظر در حال انجام است و طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ مرحله دوم برداشت آمار شامل آماربرداری از کلیه منابع از قبیل چاهها، چشمه ها، قنوات ، انهار، آبخوان و.... در کلیه مناطق استان انجام خواهد شد.

مهندس مرادی درباره دستاوردهای این طرح گفت: سراسری بودن و همزمان انجام شدن؛ آماربرداری توامان از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی؛ دارا بودن دستورالعمل و فرم های مشترک آماربرداری؛ اعتبار عمرانی نهادینه شده؛ وابسته نبودن به منابع داخلی شرکت های آب منطقه ای؛ استفاده از اطلاعات آن برای «محاسبه بیلان کشوری» و نیز «حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و شناسایی چاه های غیر مجاز»، از جمله دستاوردهای آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی و زیرزمینی است

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات