پیشنهاد دوره آشنایی با نرم افزار Etaps برای رشته تاسیسات برقی

پیشنهاد دوره آشنایی با نرم افزار Etaps برای رشته تاسیسات برقی


پیشنهاد دوره آشنایی با نرم افزار Etaps برای رشته تاسیسات برقی

در کارگروه مشترک آموزش و برق شورای مرکزی و دفتر مقررات ملی ساختمان ، عناوین و سرفصل های دوره های ارتقای پایه مهندسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه عناوین دوره ها و سرفصل های جدید تحت عنوان" نکات اجرایی سازه و معماری" برای رشته تاسیسات برقی و" نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی" برای رشته تاسیسات برقی مصوب و مقرر شد در ارتقای پایه ۳ به ۲ برای صلاحیت طراحی و نظارت در نظر گرفته شود و سر فصل های هر دو دوره تعریف و مشخص گردد. در ادامه جلسه سرفصلهای دوره های نظارت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد و مباحثی که مرتبط با موضوع محاسبات و طراحی است از سرفصل های دوره نظارت حذف شود و این دوره ها مجدداً مورد بازنگری و تجدید نظر قرار بگیرد. همچنین دوره جدیدی تحت عنوان آشنایی با نرم افزار ایتبس برای رشته تاسیسات برقی در نظر گرفته شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات