برگزاری آزمون ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

برگزاری آزمون ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

برگزاری آزمون ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

آزمون ایمنی ویژه سیمبانان و تکنیسین های برق شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان برگزار شد.

مدیردفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان با اعلام این خبر گفت: این اقدام برای اولین بار به اجرا درآمده و آموزش و آزمون یک کتاب فنی در حوزه ایمنی و برق در این شرکت انجام شده است.

حسین مهراندیش افزود: مطالب کتاب به صورت هفتگی در طی سال۹۷ بوده و به صورت مجزا در صبح هر شنبه به مدت یک ساعت در مدیریت توزیع برق شهرستان های استان عنوان گردیده است.

وی با اشاره به این که "ایمنی در شبکه های توزیع برق" به عنوان کتابی است که مطالب ارزنده آن به حضور همکاران ارائه گردیده یادآور شد: اثرگذاری در روند رشد و ارتقای کارکنان و تقدیر از نفرات برتر آزمون ، به عنوان تاثیر نتایج این آزمون به شمار می رود.

وی تصریح کرد: آزمون ایمنی به صورت ۳۰ سوال تستی و تشریحی و در هشت ناحیه شهرستانی به صورت همزمان برگزار شده است.

وی باعنوان این که در سال گذشته برای هر مدیریت توزیع برق در شهرستان های استان به طور متوسط  ۳۷ جلسه آموزشی تشکیل شده  اضافه کرد: در مجموع کل شرکت ، ۳۴۲ جلسه و ۱۶ هزار و ۶۵۰ نفرساعت آموزش به انجام رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات