جلسات کارگروه مدیریت سبز با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی سوم اردیبهشت نود و هشت در شهرستان گرگان آغاز گردید

جلسات کارگروه مدیریت سبز با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی سوم اردیبهشت نود و هشت در شهرستان گرگان آغاز گردید

جلسات کارگروه مدیریت سبز با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ،سوم اردیبهشت نود و هشت در شهرستان گرگان آغاز گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات