به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک ،طرح تفکیک زباله از مبدا شهر قرق، روز دوشنبه دوم اردیبهشت در محل شهرداری قرق برگزار گردید.

به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک ،طرح تفکیک زباله از مبدا شهر قرق، روز دوشنبه دوم اردیبهشت در محل شهرداری قرق برگزار گردید.

به مناسبت گرامیداشت روز زمین پاک ،طرح تفکیک زباله از مبدا شهر قرق، روز دوشنبه دوم اردیبهشت در محل شهرداری قرق برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات