مطالعات تهیه بسته های مشارکتی و سرمایه گذاری در حال اجرا است

مطالعات تهیه بسته های مشارکتی و سرمایه گذاری در حال اجرا است

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ارومیه گفت: مطالعات تهیه بسته های مشارکتی و سرمایه گذاری در حال اجرا است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه، رضا کشتیبان در جلسه ای در خصوص مقوله مطالعات تهیه بسته های مشارکتی و سرمایه گذاری با حضور اعضاء کمیته مذکور ، بیان کرد: ۲۴ ایده سرمایه گذاری پیشنهادی در شهر ارومیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ۲۱ مورد از ایده های پیشنهادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات بعدی لازم از طریق مجری طرح صورت گیرد.

وی عنوان کرد: با اجرای قرارداد و تهیه بسته های مشارکتی گامی بلند در راستای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته می شود.

رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ارومیه عنوان کرد: با اجرای مطالعات تهیه بسته های مشارکتی و سرمایه گذاری ضمن شفافیت بخشی به پروژه های سرمایه گذاری از پراکندگی عناوین و موضوعات سرمایه گذاری ممانعت کرده و با شناسنامه دار کردن و ارائه ایده به همراه تحلیل های اقتصادی و فنی اصالت و جاذبیت بیشتری به این پروژه ها بخشیده می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات