حضور پرشور شهروندان سنندجی در همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز "سنه "

حضور پرشور شهروندان سنندجی در همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت روز "سنه "

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات