ادامه عملیات کفپوش گذاری پیاده رو بلوار حجاب

ادامه عملیات کفپوش گذاری پیاده رو بلوار حجاب

ادامه عملیات کفپوش گذاری پیاده رو بلوار حجاب

ادامه عملیات کفپوش گذاری پیاده رو بلوار حجاب

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شهرداری خرمشهر :

ادامه عملیات کفپوش گذاری پیاده رو بلوار حجاب در کوی مولوی توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر آغاز شد .پیاده روهای این بلوار تا پیش از این فاقد کفپوش بوده لذا به جهت تسهیل در تردد عابرین پیاده، ضرورت در تفکیک فضای عابر از خیابان ، ایمنی و زیبا سازی سیما و منظر شهری کفپوش گذاری پیاده رو بلوار حجاب در دستور کار شهرداری خرمشهر قرار گرفت ./

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات