امکان برگزاری آزمون ماده ۲۷ در شهریور سال جاری

امکان برگزاری آزمون ماده ۲۷ در شهریور سال جاری


امکان برگزاری آزمون ماده ۲۷ در شهریور سال جاری

کمیسیون حقوقی، لوایح، شیوه نامه ها و ماده ۲۷ شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
در آغاز جلسه مهندس مجتبی زاده عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی در خصوص نظر وزارتخانه مبنی بر برگزاری آزمون ماده ۲۷ در شهریور سال جاری بر اساس نظام نامه موجود اطلاع رسانی نمود که پس از بحث و تبادل نظر قرار شد نشستی با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون حقوقی و ماده ۲۷ با هدف تشریح اهمیت تصویب نظام‌نامه جدید برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه همچنین درباره احصاء اطلاعات کارشناسان ماده ۲۷ و سایر کارشناسان رسمی که عضو هیئت علمی هستند مذاکره و مقرر شد افرادی که پروانه و صلاحیت اشتغال آموزش دارند، نیز احصا شوند.
رایزنی درباره آخرین ویرایش نظام‌نامه تشکیل دفاتر بازرسی فنی و بررسی اصلاح آن، دیگر اقدام اعضا در این نشست بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات