تنظیم نظامنامه اجرایی فرآیند ارزیابی و بهسازی ساختمان ها

تنظیم نظامنامه اجرایی فرآیند ارزیابی و بهسازی ساختمان ها


تنظیم نظامنامه اجرایی فرآیند ارزیابی و بهسازی ساختمان ها

کمیسیون نظام فنی ، اجرایی و کنترلی شورای مرکزی تشکیل جلسه داد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در این نشست در خصوص تهیه و تنظیم نظامنامه اجرایی فرآیند ارزیابی و بهسازی ساختمان ها و موضوع پیش نویس سال ۹۶ گروه تخصصی عمران در همین زمینه مورد بررسی قرار گرفت.
تاکید بر اجرای برنامه‌ها و صلاحیت ارزیابی و بهسازی ساختمان ها از طریق وزارت راه و شهرسازی ویا انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و کارشناسان ماده ۲۷ از دیگر مباحث جلسه بود که مذاکرات بیشتر در این باره و نیز تعیین فرآیند اخذ گواهی نامه یاد شده و نحوه ارتقای پایه آن به جلسه بعد موکول شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات