افتتاح ننمایشگاه ابزار آلات مشاغل قدیمی، تصاویر تاریخی و مناظر سنه، نسخه های خطی مکاتبات شهرداری و غذاهای سنتی در سنندج

افتتاح ننمایشگاه ابزار آلات مشاغل قدیمی، تصاویر تاریخی و مناظر سنه، نسخه های خطی مکاتبات شهرداری و غذاهای سنتی در سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات