برگزاری جلسه ای با محوریت تصویب نامه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور

برگزاری جلسه ای با محوریت تصویب نامه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور

جلسه ای با محوریت تصویب نامه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با حضور مدیرعامل، معاونین و اعضای کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با محوریت تصویب نامه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و اعضای کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای شهسواری به ارائه گزارشی در این خصوص پرداخت. در ادامه مهندس آیت الهی تصویب نامه مذبور را قرائت نمود و با توجه به مصوبات آیین نامه و همچنین دستورالعمل های شرکت مدیریت منابع آب ایران در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت مصوباتی اتخاذ گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات