استقبال مهندس علیزاده از اقداماتی در جهت افزایش روحیه نشاط کارمندان

استقبال مهندس علیزاده از اقداماتی در جهت افزایش روحیه نشاط کارمندان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان طی بازدید از دفتر نماینده مجری طرح تعادل بخشی شرکت که با گل و گیاه آراسته بود، دستور داد تا به منظور ترویج و اشاعه نشاط، طراوت و آرامش محیط کار، این حرکت مثبت اطلاع رسانی گردد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، به منظور افزایش روحیه نشاط و مثبت و بالارفتن کیفیت کار، مهندس کرمی نماینده مجری طرح تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای کرمان با ابتکار و هزینه شخصی، محیط کار را با تهیه و نگهداری تعدادی گل و گیاه به محیطی آرام بخش و نشاط آور برای کارکنان و مراجعین خود به وجود آورده است. طی بازدید مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان از اتاق کار دفتر طرح تعادل بخشی شرکت، این کار مورد استقبال و تایید ایشان قرار گرفت. مهندس علیزاده دستور دادند تا به منظور ترویج و اشاعه نشاط، طراوت، ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات