چهارمین جلسه کمیته آماربرداری سراسری منابع آب برگزار گردید

چهارمین جلسه کمیته آماربرداری سراسری منابع آب برگزار گردید

مدیر مطالعات پایه شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر از پیشرفت ۸۱ درصدی این پروژه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر؛ مهندس امید آزادی در مصاحبه ای اظهار داشت: چهارمین جلسه کمیته آماربرداری از منابع آب استان با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید و در آن سوابق پروژه، پیشرفت فیزیکی و ریالی و همچنین روند اجرای آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آزادی جو با اشاره به بررسی شدن تمام منابع آبی استان در این پروژه گفت: همه ی منابع آبی اعم از چاه، چشمه، قنات، موتورپمپ، نهر، ایستگاه پمپاژ و آب بند تحت پوشش این طرح قرار دارند. وی هدف اصلی آماربردرای از منابع آب را شناخت رفتار کمی و کیفی منابع آب در سطح استان برای انجام محاسبات بیلان، برنامه ریزی و مدیریت منابع آب عنوان کرد. مدیر مطالعات پایه شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: تا کنون از ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات