پی گیری احداث ساختمان اداره امور مالیاتی استان ایلام در دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و امور مالیات...

پی گیری احداث ساختمان اداره امور مالیاتی استان ایلام در دیدار مدیران کل راه و شهرسازی و امور مالیات...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات