شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان" کارگزاری بیمه مهندسان" تاسیس می کند.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان" کارگزاری بیمه مهندسان" تاسیس می کند.


شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان" کارگزاری بیمه مهندسان" تاسیس می کند.

در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه شورای مرکزی و تنی چند از کارشناسان بیمه و مدیرعامل صندوق مشترک سازمان، چگونگی یکپارچه سازی قراردادهای بیمه ای مهندسان عضو سازمان در کل کشور با هدف افزایش کیفیت خدمات بیمه و کاهش هزینه نهایی مورد تبادل نظر قرار گرفت .
مهندس شایان عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی در پایان این نشست در گفتگو با روابط عمومی شورای مرکزی در این باره گفت: در حال حاضر بیمه‌های مسئولیت و درمان تکمیلی و سایر انواع بیمه های مرتبط با مهندسان به صورت پراکنده و متفاوت در هر استان مورد عمل قرار میگیرد .در همین ارتباط شورای مرکزی تصمیم گرفته است در مرحله نخست ، تاسیس یک "کارگزاری بیمه " با مدیریت و نظارت صندوق مشترک و با استفاده از تجربیات استان‌های موفق را در دستور کار قرار دهد و در صورت حصول نتایج کافی و در فاز بعدی اقدام به تاسیس "بیمه مهندس" گردد که به صورت فراگیر تمام امور بیمه ای مرتبط با مهندسان و صندوق تضمین کیفیت ساخت را در سراسر کشور پوشش دهد.
و ی ابراز امیدواری کرد : با سامان بخشی بیمه مهندسان ،علاوه بر ارتقای کیفیت بیمه ای و افزایش سطح پوشش ها ، میتوان در دراز مدت به ارتقای کیفیت ساخت و به تبع آن افزایش انتفاع جامعه بهره برداران اندیشید .
وی در ادامه افزود : باور ما اینست که توسعه اخلاق حرفه ای و تعمیق سطح تعلق به حرفه ،بدون توجه به امکانات رفاهی و بیمه ای شدنی نیست و باید همه ظرفیتها برای افزایش سطح این نوع خدمات بکار گرفته شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات