برگزاری جلسه شورای معادن استان کرمان، به ریاست دکتر فدایی استاندار وباحضور معاون عمرانی استانداری،مدیرکل حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولان استان

برگزاری جلسه شورای معادن استان کرمان، به ریاست دکتر فدایی استاندار وباحضور معاون عمرانی استانداری،مدیرکل حفاظت محیط زیست و جمعی از مسئولان استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات