بازدید بازرسان ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان از مجموعه اداره کل و ملاقات با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

بازدید بازرسان ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان از مجموعه اداره کل و ملاقات با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات