اجرای طرح احداث میدان برای...

اجرای طرح احداث میدان برای...

در نشستی که با حضور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری و رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد برگزار شد، طرح احداث میدان و دسترسی سهل و آسان به میدان مرکزی میوه و تره بار و نمایشگاه بین المللی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد، در نشستی که با حضور معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری و رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد برگزار شد، طرح احداث میدان و دسترسی سهل و آسان به میدان مرکزی میوه و تره بار و نمایشگاه بین المللی آغاز شد.

محمود دهقان معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد در این نشست با اشاره به احداث دسترس ایمن به نمایشگاه بین المللی و ادامه اجرای طرح در دسترس به میدان مرکزی را از جمله اقدامات اصلی و اساسی در این دوره برشمرد و افزود: اتصال چند گانه میدان مرکزی میوه و تره بار به مبادی شهری از جمله اقدامات است که مبنای عملکرد برای دسترس ایمن به میدان مرکزی خواهد شد.

وی بر برنامه ریزی دقیق مواردی از جمله آبراه اصلی، نحوه احداث میدان و همچنین روشنایی معابر ورودی تاکید نمود.

محمد رضا دشتی رئیس سازمان نیز در این جلسه با ذکر این نکته که پتانسیل تجاری سازی میدان مرکزی میوه وتره بار با برخی اقدامات جان تازه خواهد گرفت، تصریح کرد: ظرفیت های میدان مرکزی میوه و تره بار می تواند زمینه ساز انجام برخی اقدامات در آینده ای نه چندان دور خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات