۷۰۰ میلیون متر مکعب ورودی آب سدهای استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: از یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون متر مکعب حجم مخازن سدهای استان در سال آبی جاری ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب ورودی سدهای استان بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد علایی با اشاره به آمار سال گذشته گفت: امسال ۵۱ درصد سدها پر آب است درحالیکه این میزان در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است؛ این رقم برای کشور به ترتیب ۸۰ و ۴۹ درصد است.

وی افزود: سد دوستی با میزان ۶۳۶ میلیون متر مکعب آب که ۵۳ درصد ظرفیت آن را پر کرده است، سهم قابل توجهی در حل مشکل تامین آب شرب مشهد خواهد داشت و حدود ۱۸ سد استان که اکثرا کوچک هستند پر آب شده و اجرای طرح های تغذیه مصنوعی نیز بسیار موفقیت آمیز بوده است.

علایی بارندگی های سال جاری را استثنائی برشمرد و اظهار کرد: از ابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ تاکنون بالغ بر ۲۵۷ میلی متر نزولات جوی در سطح استان ثبت شده است که این رقم در مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۹۰ میلی متر و متوسط بلندمدت آن ۱۵۸ میلی متر بوده است که ۶۲ درصد افزایش نسبت به متوسط ۵۰ ساله و ۱۸۴ درصد افزایش نسبت به سال آبی گذشته را نشان می دهد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات