ورود اطلاعات کلیه پست ها و خطوط برق رسانی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی

ورود اطلاعات کلیه پست ها و خطوط برق رسانی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی

از سوی شرکت توزیع برق استان سمنان به اجرا درآمد؛

ورود اطلاعات کلیه پست ها و خطوط برق رسانی در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی

برداشت و ورود اطلاعات مکانی و توصیفی تمامی پست های هوایی و زمینی و خطوط فشار متوسط، در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد .

رئیس گروه GIS و مطالعات فنی سیستم شرکت توزیع برق استان با عنوان این مطلب گفت: اطلاعات هفت هزار و ۸۱۱ ایستگاه هوایی توزیع برق ، ۵۹۸پست زمینی ، هفت هزار و ۲۰۳ کیلومتر خطوط هوایی و۱۵۳ هزار متر شبکه زمینی و همچنین ۷۱ هزار و ۵۰۰ اشتراک زیرپستی کل استان، در نرم افزار GIS این شرکت درج و ثبت گردیده است .

حامد قانع با بیان این که فرآیند به روزرسانی شبکه فشار متوسط در واحدهای طراحی و بهره برداری مدیریت های توزیع برق شهرستان های استان اجرایی شده افزود: نظارت میدانی کلیه برداشت های صورت گرفته بر اطلاعات مکانی و توصیفی پست ها و خطوط برق رسانی از اهم اقداماتی است که توسط کارشناسان گروه GIS ستاد این شرکت انجام می شود.

وی اضافه کرد : برداشت و ثبت اطلاعات شبکه فشار ضعیف و اشتراک های برق شهرستان های سمنان ، سرخه و مهدیشهر اتمام یافته و برای شهرستان شاهرود نیز ۵۰ درصد عملیاتی شده است . لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات