مسئولان و دلسوزان کشور به هوش باشند!

مسئولان و دلسوزان کشور به هوش باشند!

بنانیوز (BanaNews.ir) - شماره ۴ نودنامه جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران منتشر شد. www.BanaNews.ir

تاکنون بارها و بارها گفته ایم و شنیده ایم که ایرانی می تواند. دولت مردان، مسئولان و مقامات کشور در دوره های مختلف بر این مهم تأکید داشته اند که متخصصان ایرانی باید امور کلیدی کشور را به دست گیرند و کشور را از وابستگی ها برهانند. از این رو در یکی از مهم ترین و پیچیده ترین صنایع دنیا یعنی صنعت هوانوردی و در حساس ترین بخش آن یعنی کنترل ترافیک هوایی، کنترلرهای ترافیک هوایی کشورمان با تلاش و کوشش مثال زدنی خویش، "ثابت کرده اند که می توانند".

کنترلرهای ایرانی در این سال ها علی رغم وجود محدودیت های فراوان در عرصه ی تجهیزات هوانوردی و نظارتی، با بهره گیری مدبرانه از امکانات موجود، توانسته اند سرویس کنترل ترافیک هوایی را به بهترین نحو ممکن برای پروازهای کشور و همچنین پروازهای عبوری از فضای ایران فراهم کنند و به این ترتیب توانمندی های خود را در سطحی بالاتر از کشورهای منطقه نمایان سازند.

به یاد آوریم که پس از گذشت چند دهه از ورود صنعت هواپیمایی به منطقه، هنوز هم بسیاری از کشورهای منطقه از جمله امارات متحد عربی، عربستان، کویت، اردن، عمان و ... موفق به بومی سازیِ حرفه ی خطیر و حساس کنترل ترافیک هوایی نشده اند. کشورهای مذکور با صرف هزینه های بسیار زیاد، از مستشاران خارجی در ارایه ی سرویس کنترل ترافیک هوایی کمک می گیرند و این در حالی است که همین کشورها تلاش کرده اند تا هواپیماهایشان را با خلبانان بومی و عرب به پرواز در آورند. اما در کشور ما در هر دو حوزه ی خلبانی و کنترل ترافیک هوایی، متخصصان ایرانی نبض امور را به دست گرفته اند و با توجه به شرایط موجود، بهینه ترین خدمات تخصصی را به مردم ارایه داده اند.

متأسفانه چند سالی است که به دلیل حاکم شدن نگرش غیر تخصصی در حیطه ی ایمنی هوانوردی کشور – بخش کنترل و مدیریت ترافیک هوایی- شاهد ورود آسیب های فراوان به بدنه ی سازمانی مدیریت ترافیک هوایی کشور و در نتیجه تنزل جایگاه و مقام کنترلرهای ترافیک هوایی بوده ایم. در این حوزه می توان مواردی چون؛ برابر شمردن حرفه ی دشوار و پرمسئولیت کنترل ترافیک هوایی با دیگر مشاغل دولتی، حذف روش جذب دانشجویان بورسیه در این حرفه، تغییر ساختار حقوق و دستمزدهای کنترلرها به نامناسب ترین و غیرکارشناسی ترین شکل ممکن، مقاومت کردن در برابر خواسته های به حق و قانونی کنترلرها -که همه برآمده از مصوبات و اسناد سازمان بین المللی کار (ILO)، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) و اتحادیه ی بین المللی کنترلرهای ترافیک هوایی (IFATCA) است- را برشمرد. چنین مسائلی موجب شده است تا با عدم توجه به الزامات ایمنی هوانوردی از سوی مسئولان مرتبط و غفلت آنان از وضعیت معیشت کنترلرهای ترافیک هوایی، صدمات غیرقابل جبرانی به سلامت کنترلرها، به زندگی آنان و در نتیجه به مهارت ها و توانمندی های آن ها وارد شود. این موضوع اگر ناشی از ناآگاهی و ناخواسته صورت گرفته باشد ظلم و اجحافی است بزرگ در حق تلاش گران ایمنی صنعت هوانوردی کشور و بالتبع در حق مردم ایران اسلامی و اگر با آگاهی و هدفمند صورت گرفته باشد که ....

با توجه به حساسیت موضوعِ مدیریت ترافیک هوایی و ارایه ی سرویس های نظارتی (رادار و ...) به پروازها توسط کنترلرها و همچنین وابستگی شدید کشورهای منطقه به مشاوران و متخصصان خارجی در این زمینه، این پرسش مطرح می شود که چرا در کشور ما که پس از چندین سال مجاهدت و با همت شبانه روزی کنترلرها توانسته است در این زمینه خودکفا شود، باید اجازه داد تصمیماتی برای صنعت و حرفه ی پرمسئولیت کنترل ترافیک هوایی گرفته شود که نه بر اساس دانش و تخصص است و نه به مصلحت کشور؟

آیا نتیجه ی چنین تصمیم هایی چیزی جز از بین بردن انگیزه ها و خلاقیت ها، کاهش کارآیی و بهره وری، آسیب رساندن به صنعت هوانوردی و از همه مهم تر خدشه دار کردن ایمنی مردم است؟ محصول این نگرش ها چیزی نیست جز قربانی شدن متخصصان زحمت کش و والا همتی که در اوج گمنامی از همه ی توان خویش مایه گذاشته اند تا از سرایت عوارض و مضرات تصمیم های غلط در کار تخصصی خود جلوگیری کنند. اما اکنون وقت بیداری است. اکنون شایسته است که مسئولان و دلسوزان کشور سخن صدق کنترلرهای ترافیک هوایی را مبنی بر تضییع حقوق مادی و معنویشان بشنوند. متخصصانی که هم اکنون در شرایط سخت معیشتی تلاش می کنند تا ایمنی و آرامش را به کامل ترین وجه، درآسمان نیلگون ایران اسلامی برقرار کنند. اکنون مسئولان و دلسوزان کشور باید با هوشیاری چشم بگشایند و به وضوح ببینند که با وجود مدیریت غیر تخصصی در این حیطه، چه آسیب ها و لطماتی به جایگاه حرفه ی کنترل ترافیک هوایی که در زمره ی پرمسئولیت ترین و سخت ترین حرفه های جهان است، وارد شده است.

نودنامه وظیفه ی خود می داند یادآوری کند که این لطمات هر کدام به تنهایی می تواند بهانه ای شود برای شادی دشمنان این مرز و بوم، زمانی که درخت عملکرد مدیران غیرمتخصص در حوزه ی ایمنی هوایی میوه دهد!

چاره ای باید اندیشید و به سرعت اصلاح باید کرد ناراستی ها و علف های هرز موجود در این باغ را، چرا که ما همچنان معتقدیم که "متخصص ایرانی می تواند" و شبانه روز برای این توانستن فداکاری کرده ایم و می کنیم ...

    نظرات