بازدید سرپرست شهرداری ساری از شهرداری منطقه دو و سازمان های تابعه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات