ملاقات عمومی شهردار اراک با شهروندان در راستای حل مشکلات شهروندی

ملاقات عمومی شهردار اراک با شهروندان در راستای حل مشکلات شهروندی

با توجه به نیاز برقراری ارتباطی پویا و دوسویه بین شهروندان و مدیریت شهری ملاقات عمومی شهردار اراک با شهروندان انجام شد و در این نشست صمیمی شهروندان بدون واسطه به بیان مشکلات و مسائل خود با شهردار پرداختند.
گفتنی است در راستای رفع مسائل مطرح شده از سوی شهروندان به صورت مستقیم و بدون واسطه معاونین و تنی چند از مدیران شهرداری نیز در این دیدار حضور داشته و به صورت چهره به چهره به مشکلات شهروندان رسیدگی شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات