مسائل و موارد مربوط به پروژه تونل انتقال آب به کرمان بررسی شد

جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مشاور کارفرما در تونل انتقال آب کرمان در خصوص مسائل جاری پروژه تشکیل و هماهنگی و تصمیماتی در زمینه موضوعات مرتبط اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مشاور کارفرما در تونل انتقال آب کرمان در خصوص مسائل جاری پروژه تشکیل و هماهنگی و تصمیماتی در زمینه موضوعات مرتبط اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات