برگزاری جلسه ای با حضور معاون طرح و توسعه و اعضای کارگروه...

جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیر فنی آب، اعضای کارگروه مستندسازی و کنترل پروژه و مجریان طرح های عمرانی شرکت در محل اتاق معاونت طرح و توسعه تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه ای با حضور مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان، مدیر فنی آب، اعضای کارگروه مستندسازی و کنترل پروژه و مجریان طرح های عمرانی شرکت در محل اتاق معاونت طرح و توسعه تشکیل گردید.

در این جلسه مواردی از قبیل ارائه فلوچارت مستندسازی طرح های عمرانی توسط مجریان و بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات